Batı Düşüncesi

Batı düşüncesi, Antik Yunan’da ortaya çıkan felsefe ile temelleri atılmıştır. Felsefe apaçık olanın temellendirilmesi olarak varolanların var olmalarını sağlayan şeyin ne olduğunu bilme çabasıdır. Görünenin ötesinde görünmeyenin araştırılması olarak da ifade edilebilecek felsefe, Aristoteles’in tanımıyla ilk ilkelerin ve ilk sebeplerin bilgisinin araştırılmasıdır.

Antik Yunan’dan sonra felsefe Hıristiyanlaşma dönemi geçirerek farklı bir hüviyete büründü. Daha sonra Rönesans, modern felsefe, dil felsefesi, hermöneutik, analitik felsefe, bilim felsefesi gibi farklı formlara büründü. Batı Düşüncesi ifadesi tüm bu sürece delalet etmektedir. Batı düşüncesi seminer dersinde, felsefenin bu sürecini yaratıcıya, insana, doğaya, siyasete ve ahlaka ilişkin belirli düşünürlerin görüşleri ekseninde izlenmeye çalışılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin Batı düşüncesinin kökenleri ve gelişimini temel kavramları kullanarak mukayeseli bir şekilde ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2015 09:30 İLEM