Batı Düşüncesi

Filozoflar, bilimsel olarak karara bağlanamayan, ama eğer karara bağlanamazsa bilimin düzensiz ve rehbersiz kalacağı tartışmalı alanlarda kanıtlamalar öne süren, bu şekilde yalnızca ilgili bilimsel disiplini değil bizatihi yaşamı bütünüyle etkileyen insanlardır. Bu seminerde, Batı Düşüncesinin tarihsel seyrinde kırılmalar yaratan filozoflar, öne sürdükleri kanıtlamalar ve bu kanıtlamaların ortaya çıkardığı beşeri dönüşümler ele alınacaktır.   

Ön Okumalar

  • G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
  • Stephan Barker, Matematik Felsefesi, İmge Yayınları

Program İçeriği

1. HaftaFilozofun Doğuşu ve Parmenides (1-2. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
2. HaftaPlaton ve Aristoteles (3-4. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
3. HaftaHelenistik Dönem ve İskenderiye Okulu (5. Bölüm), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
4. HaftaBilim Devrimi ve Descartes (7-9. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
5. HaftaNewton ve Locke ve Hume (11-12 bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
6. HaftaAydınlanma ve Kant (13. ve 15. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
7. HaftaÖklit Dışı Geometriler, Stephan Barker, Matematik Felsefesi, İmge Yayınları
8. HaftaPozitivizm ve Pragmatizm (20. ve 26. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
9. HaftaAydınlanma Eleştirisi (16, 21 ve 23. Bölümler), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları
10. HaftaModernlik ve Kriz (27. Bölüm), G. Skirbek ve G. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, Kesit Yayınları


Tarih Saat Yer
16 Şubat 2019 12:30 İLEM