GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahmet Ayhan Çitil

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği ve İktisat Bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine aynı üniversiteden “An Introduction to the Ontological Foundations of Gödel’s Incompleteness Theorems” başlıklı teziyle Felsefe Yüksek Lisans ve 2000 yılında “The Theory of Object in Kant’s Transcendental Thought and Some Consequences of a Deepening of This Theory” başlıklı teziyle Felsefe Doktora Derecesi aldı. Çitil’in akademik çalışmaları bir yandan mantık, matematik felsefesi ve ontoloji alanlarına bir diğer yandan da ahlâk felsefesine odaklanmaktadır. Çitil, nesne merkezli bir matematik felsefesi geliştirme projesine ilişkin çalışmalarının bir kısmını Matematik ve Metafizik, Birinci Kitap: Sayı ve Nesne (2012) başlıklı bir kitap olarak yayımlamıştır. Ahlâk felsefesi alanındaki çalışmaları “Tarihsel bir mekânda var olan biz aktörler için ahlâkî anlamda nesnel sınırların olduğu gösterilebilir mi?” sorusu etrafında sürmektedir.