Anayasal Meseleler ve Türkiye

Bu atölyede Türkiye’de sıklıkla konuşulan, televizyon ekranlarında sıklıkla tartışma konusu edilen anayasa hukukunun temel kavramları üzerinde durulacaktır. Bu inceleme yapılırken anayasa hukukuna ilişkin kavram, kişi ve kurumlar tarihi ve fikri çerçevesi içerisinde pratik bir okumaya tâbi tutulacaktır. Böylelikle katılımcılar hem anayasa hukukunun temel meselelerini öğrenecek hem de bu meselelerin Türkiye’de hangi zemine oturduğunu kavrayabilme imkânına erişeceklerdir. Atölye esnasında sıklıkla siyasi tarih kitaplarına başvurulacak olup özellikle Osmanlı Devleti’nde ve Türkiye’de yaşanan siyasi süreçlerin anayasa hukukumuza nasıl etkide bulunduğu ve anayasalarımızın Türk siyasi hayatına ne derecede etki ettiği sorusuna cevap aranacaktır. Böylelikle anayasal meseleler ve bu meselelerin Türkiye’deki karşılıkları hakkında farklı bir düşünce tarzı ortaya koymaya çalışan özellikle hukuk ve siyaset bilimi araştırmacıları için orijinal bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. 

Tarih Saat Yer
12 Ekim 2019 09:30 İLEM