GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ali Adem Yörük

1981 yılında Van’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu (2004). “Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-1900)” (yl, 2008) ve “II. Meşrutiyet Döneminde Hukukçuların Meşrutiyet Algısı” (doktora, 2016) başlıklı tezleri kaleme aldı. Müderris ve Hukukçu Rizeli Hafız Kasım Efendi (İstanbul, Dergâh Yay., 2014) adlı kitabın yanı sıra Örikağasızâde Hasan Sırrı Bey’in hatıralarını (Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İdaresi, İstanbul, Dergâh Yay., 2007) ve Mehmed Nâzım Bey’in günlüğünü (Mekteb-i Hukuk Günlerim, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yay., 2012) yayınlamış; Mahmud Esad Seydişehrî’nin Tarih-i İlm-i Hukuk (Ankara, Yetkin Yay., 2012) ve Sadri Maksudi Arsal’ın Türk Hukuku Tarihi (İÜHFM LXXV-Sadri Maksudi Arsal’a Armağan Özel Sayısı içinde) ders kitaplarının yayına hazırlanmasında görev almıştır.