GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akli İlimlerde Dönemlendirme Sorunu

Konuşmacı: İhsan Fazlıoğlu

Genel olarak İslam bilimleri tarihinin, özel olarak da İslam bilimleri içerisine dahil edilebilecek tikel disiplinlerin hangi temel değişkenler etrafında ve nasıl dönemlendirileceği sorusu, çağdaş dönem İslam düşüncesi araştırmaları açısından hayati bir önemi haizdir. Zira zamansal süreklilik bilinci ve buna eşlik eden dönemlendirme mefhumu, bir yandan düşünce tarihinin kendi iç bütünlüğü ile ilgiliyken diğer yandan kendisini söz konusu tarih içerisinde konumlandıranların tarihin sürekliliği içerisindeki konumlarına ilişkin canlı idrakle ilgilidir. Bu itibarla, İslam düşünce tarihinin, İslam düşünce geleneğine mensup kişilerce nasıl dönemlendirildiği de hesaba katılacak şekilde, söz konusu düşünce geleneğiyle uyumlu ve özgün kriterler etrafında nasıl dönemlendirileceği sorusu, çağdaş dönem İslam düşüncesi araştırmacılarının önündeki en önemli meydan okumalardan biridir. İslam Düşünce Tarihi Yazımında Dönemledirme Sorunu Seminerlerinin üçüncüsünde İhsan Fazlıoğlu, "Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu" başlıklı semineriyle, bu soruların cevabını arayacak ve "İslam aklî ilimler tarihinini özgün bir şekilde nasıl dönemlendirebiliriz?" sorusunu ilim camiasının gündemine taşıyacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
30 Mayıs 2015 18:30 İLEM Konferans Salonu