GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akif Pamuk

1983 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında“Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: Trabzon-Tunceli Örneği” başlıklı teziyle aynı üniversitede uzman ünvanını aldı. 2013 yılında “Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü” başlıklı teziyle doktor oldu. Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Tarih yazımı, tarih öğretimi, eleştirel pedagoji, kimlik, vatandaşlık ve postmodernizm konularıyla ilgili çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve Kimlik ve Tarih: Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı, Savaşın ve Göçün Çocukları: Geçmişin Sesinden Arnavutköy isimli kitapları bulunmaktadır.