Akademik Yazım Teknikleri

Akademik Yazım Dersi’nin temel amacı, akademik düzeyde yazı yazacak öğrencilerin akademik becerilerini tamamlamak ve geliştirmektir. Derste makale konusunun tespit aşamaları, alıntılama tekniği, içerik öğeleri, düzenleme öğeleri, üslup öğeleri, dil öğeleri ve sözlü sunuşlar gibi yazılı ve sözlü anlatımın temel kuralları verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin belli bir referans sistemine bağlı kalarak akademik yazı yazma becerisi kazanabilmesi amacıyla APA yöntemi de işlenecektir. Sınıf içi tartışmaya dayalı bu derste temel kavramlar sunulduktan sonra katılımcıların değişik metin türleri üzerinde tartışmaları ve sonrasında da bu türlerin farklı yönlerini çözümleyerek çalışmalarında uygulamalarıdır. Böylelikle öğrenciler de metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemiş olacaklardır.

Tarih Saat Yer
12 Ekim 2019 11:00 İLEM