Akademik Yazım Teknikleri

Akademik Yazım Dersi’nin temel amacı, akademik düzeyde yazı yazacak öğrencilerin akademik becerilerini tamamlamak ve geliştirmektir. Bu beş haftalık yoğun çalışmada makale konusunun tespit aşamaları, alıntılama tekniği, içerik öğeleri, düzenleme öğeleri, üslup öğeleri, dil öğeleri ve sözlü sunuşlar gibi yazılı ve sözlü anlatımın temel kuralları verilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin belli bir referans sistemine bağlı kalarak akademik yazı yazma becerisi kazanabilmesi amacıyla APA yöntemi de işlenecektir. Sınıf içi tartışmaya dayalı bu derste temel kavramlar sunulduktan sonra katılımcıların değişik metin türleri üzerinde tartışmaları ve sonrasında da bu türlerin farklı yönlerini çözümleyerek çalışmalarında uygulamalarıdır. Böylelikle öğrenciler de metnin üretim, dolaşım ve alımlanma pratiklerini bizzat deneyimlemiş olacaklardır. 

Program İçeriği

1. Hafta

Programın Genel Çerçevesi

Makale Konusunu Belirleyenlerin Konularını Tanıtması

Sözlü ve Yazılı Anlatımın Temelleri

2. Hafta

Makale Taslağının Oluşturulması 

Kaynakça Çalışması (APA)

3. Hafta

Kuram ve Uygulama - Makale

Mustafa Şeker ve Fadime Şimşek. “Ötekilik Bağlamında ‘Muhteşem Yüzyıl’ Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi29 (Bahar 2011): 483-501.

4. Hafta

Önermeli Yazı - Deneme

Nurdan Gürbilek. “Ben de İsterem”. Kötü Çocuk Türk. İstanbul: Metis Yayınları, 2004. 11-25.

5. Hafta

Metin Analizi - Hikâye

Nikolay Gogol. “Palto”


Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 11:00 İLEM