GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akademik Çalışmalarda Büyük Veri Kullanımı

Dijital devrimin yapısı ve günlük hayata, ticarete ve akademiye yansımalarının irdeleneceği bu atölyede büyük verinin epistemolojik bağlamı ve neden olabileceği etik problemlere de değinilecektir Büyük verinin nicel ve nitel araştırma kutuplaşmasında nereye denk düştüğü de tartışılacaktır. Büyük verinin yapısı, veri tabanları, veri kaynakları ve sık kullanılan yazılım araçlarından da bahsedilerek akademik örneklerle pratik bir ufuk oluşturulmaya çalışılacaktır. Metin madenciliği, yapay zekâ, eşyaların interneti gibi popüler uygulamalarla ilgili temel bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Büyük verinin iç politik ve dış politik işlevleri ile ilgili de bir kestirim yapılmaya çalışılarak atölye sonlandırılacaktır.


Program Öncesi Öngörülen Okumalar


1- Karabekmez, M. E. (2020). “Covid-19 Salgınında Veri Bilimini Yeniden Düşünmek” (Kitap Bölümü). A. Macit (Ed.). Salgın Günlerinde Toplumu ve Siyaseti Yeniden Düşünmek (s. 107-123). İstanbul: İLEM Yayınları.


2- Ledford, Heidi (2020). “How Facebook, Twitter and other data troves are revolutionizing social science.” Nature 582 (7812), s.328-330.


3- Anderson, Chris (2008). “The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete.” WIRED. www.wired.com/2008/06/pb-theory/

Tarih Saat Yer
13 Temmuz 2021 17:00 İLEM