GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlak Duygusu Hayvanların İnsanoğluna Mirası mıdır?

Konuşmacı: Tuğba Torun

Bu sunum biyolojik evrim teorisinden hareketle insanın ahlak potansiyelinin temellendirilip temellendirilemeyeceği, dolayısıyla ahlak duygusunun bize hayvanlardan mı miras kaldığı hakkındadır. 19. yy.da Darwin tarafından sistemleştirilen biyolojik evrim teorisi zaman içinde bütün alanları kuşatmış ve bunun bir sonucu olarak insanın ahlak duygusunun da evrimin ürünü olduğu düşünülmüştür. Bu düşüncenin ifade ettiği anlam ise şudur: İnsan nasıl biyolojik bakımdan hayvanların evriminin sonucu ise onun sahip olduğu pek çok nitelik basit seviyede hayvanlarda da bulunmaktadır; yani hayvanların da bir ahlak duygusu ve ahlaki davranışları vardır. Bu durumda insanı diğer canlılardan ayıran ve eşref-i mahlukat kılan özelliği var mıdır, var ise nedir? Sorusu önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sunumda biyolojik evrimden hareketle ahlaki açıdan insan ile hayvan arasındaki benzerliklerin nereye kadar olduğu, hayvanlarda ahlaki denilebilecek davranışların nasıl nitelendirilebileceği ve insanın bu dünyadaki üstünlüğünü devam ettirip ettirmediği tartışılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
03 Ocak 2015 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği