Abdurrahim Şen

Abdurrahim Şen 1977 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1999’da Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hulefâi Râşidîn’in Halife Seçilme Şekilleri” başlıklı teziyle 2013 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “İslam Hukuk Düşüncesinde İktidar Güç İlişkisi (11. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar)” başlığıyla hazırladığı doktora tezini 2018’de bitirdi. İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen olarak çalışan Abdurrahim ŞEN’in faklı alanlarda sekiz tercüme ve iki telif eseri bulunmaktadır.