Abdullah Özçelik

2011 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü “Hukuk Devleti ve Meşruiyet” adlı tezle bitiren Abdullah Özçelik, 2012 yılında aynı üniversitede Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD yüksek lisans programına kabul edildi. 2015 yılında Doç. Dr. Alev Erkilet danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezini bitirdi. Bir dönem Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri A.Ş’de Teknoloji Transfer Ofisinde, Proje Uzmanı olarak görev yapan Özçelik, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisidir.