GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Çalışma Merkezleri Programı Güz 2021, alanında yetkin hocaların yürütücülüğünde planlanan ders ve okuma grupları ile lisansüstü eğitim alan genç ilim yolcuları için ufuk açıcı, birikim oluşturucu ve ürüne dönük bir dönem sunuyor. Farklı akademik alanlardan gelen ve belirli odaklarda lisansüstü öğrencileri bir araya getiren bu programlarda katılımcılar, birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içerisinde, birlikte üretmenin heyecanını yaşayacaklar.

İLEM’de 2012’den 2021 yılına kadar sürekli artan ihtisas birikimi, Felsefe&Bilim, Siyaset, Tarih ve Toplum adıyla açılan 4 farklı Çalışma Merkezinde yeniden kurgulanarak akademinin nabzını daha sıkı bir şekilde tutmayı hedefliyor. Bilimsel problem alanlarına odaklanarak bilgi üretimine ve ilgili alandaki araştırmalara öncülük etmeyi amaçlayan Çalışma Merkezleri akademide güçlü bir interdisipliner zemin oluşturacak ve her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandıracaktır. Bu hedefler doğrultusunda planlanan İLEM Çalışma Merkezleri Programı 2021 Güz’e katılarak akademik üretimlerin bir paydaşı olabilirsiniz. Dönem içinde ilan edilecek sunum ve dizi seminerleri takip etmeniz, ihtisas alanınızda güncel tartışmaları yakalamanızı sağlayacaktır.

Değerli hocaların gayretleri ve ilim gönüllülerinin emekleriyle vücut bulan İLEM Çalışma Merkezleri Programının, genç ilim insanları için bereketli olmasını temenni ediyoruz.

BAŞVURU SAYFASI