GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

2000 Yılı Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi

2000 Yılı Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli İli Örneği

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan tezlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, tez yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Tez Sunumları Taha Eğri’nin sunumuyla devam ediyor. Eğri, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde hazırladığı '2000 Yılı Sonrası Türk Tarım Politikalarının Değişimi ve Bir Alan Çalışması: Kırklareli İli Örneği' başlıklı yüksek lisans tezini 18 Ocak çarşamba günü saat 19:00'da dernek merkezinde bizlerle paylaşacak.

Eğri bu sunumda, tarım politikalarında, tarım sektörünün gelir düzeyinin yükseltilmesi, yapısal sorunlarının çözümlenmesi ve gıda arzının sürekliliğinin sağlanması gibi amaçlara ulaşabilmek için farklı araçların kullanılması gerekliliği konularına değinecektir. 2000 yılı sonrasında hayata geçirilen tarım reformu çalışmaları nedeniyle Türkiye’de tarım politikaları açısından yeni bir dönemden bahsetmek mümkündür. Bu sunumda bahsedilen yeni dönemde hayata geçirilen politikalar geçmiş dönemler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 2000 sonrasında devletin tarım sektörü üzerindeki etkisinin azaltılması ve tarım ürünlerinin piyasa mekanizması içerisinde yer almasını amaçlayan, ürün bazlı ve fiyata dayalı destekleme sisteminden, alan bazlı ve doğrudan gelir desteğine dayanan yeni sistem tartışılacaktır. Ayrıca mevcut değişimlerden tarımsal işletmelerinin nasıl etkilendiğini ve çiftçilerin değişime bakış açılarının tespit edilmesi için Kırklareli’nde gerçekleştirilen alan araştırması paylaşılacaktır.