E-Bülten Kaydı

Yönetim ve Organizasyon Alanında Akademisyen Olmak

Hoca: Erkan Erdemir

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 16 Mart – 25 Mayıs 2017 (6 Oturum)

 

 

 

 

 

Bu seminerler dizisi, bilgi üretimi gibi önemli ve zahmetli bir alanı meslek olarak seçerken geçimini sağlayacak bir iş bulmaktan biraz daha fazlasını hedefleyen, çalışma konusu olarak da yönetim ve organizasyon alanını tercih eden genç akademisyen ve akademisyen adaylarını hedeflemektedir. Diğer pek çok araştırma programında olduğu gibi yönetim ve organizasyon alanında da başarılı bir akademik kariyer gerçekleştirebilmek için kritik olan belli bilgi ve beceriler bulunmakta; bu yolculuk psikolojik, sosyal, ekonomik, teknik vb. pek çok farklı değişkenin etkisi altında sürdürülmektedir. Bu seminer dizisi çerçevesinde söz konusu faktörlerden en öncelikli görülenler üzerinde durularak genç akademisyen ve akademisyen adayları açısından yönetim ve organizasyon alanında belirli ve bilinçli bir duruş sahibi olmanın temel parametreleri tartışılacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Türkiye’de Yönetim/Örgüt Alanının Gelişimi Özel Sayısı (CİLT 4, SAYI 1, NİSAN 2009)

Program İçeriği

1. Hafta: 

Yönetim ve organizasyon alanı

Taşcı, D. ve E. Erdemir (Ed.), (2013). Örgüt Kuramları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. (1. Ünite: Örgüt Kuramlarına Giriş)

2. Hafta: 

Alanın tarihsel gelişimi

Üsdiken, B. (2009). Bir örgütsel alanin yeniden sekillenisi: Türkiye'de is hayatina yönelik yüksek ögretimde degisim, 1955-1975. METU Studies in Development, 35, 1.

Üsdiken, B. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim-yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi (Yönetim Alanında Bilimsel Yaklaşım ve Yöntem Sorunları Özel Sayısı), 2(2), 127-154.

3. Hafta: 

Bilim felsefesi, analiz düzeyi ve yöntem tartışmaları

Yıldırım, E. (2002). Cogito Ergo Sum’dan Vivo Ergo Sum’a Örgütsel Analiz. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 155-185.

Özen, Ş. (2002). “Türkiye’deki Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı: 2, 187-213.

4. Hafta: 

Üretilen bilginin değeri ve bağlam tartışmaları

Rousseau, D. M., & Fried, Y. (2001). Location, location, location: Contextualizing organizational research. Journal of organizational behavior, 22(1), 1-13.

Alatas, S. F. (2003). Academic dependency and the global division of labour in the social sciences. Current Sociology, 51(6), 599-613.

5. Hafta: 

Yönetim ve organizasyon camiası

6. Hafta: 

Yönetim ve organizasyon alanında yayın mecra ve süreçleri

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.