E-Bülten Kaydı

Yazmalarla 13-15. Yüzyıllar Anadolu Entelektüel Tarihi: Sivas, Tokat, Konya

Hoca: Ertuğrul Ökten

Gün ve Saat: Cuma, 19.00 / 21 Ekim – 09 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu atölye daha önce düzenlenmiş olan dört Erken Dönem Osmanlı / Anadolu Entelektüel Tarihi atölyesinin devamıdır. Amacı: yazma üretimini, düşünce dünyasının bir yansıması olarak kabul ederek belli başlı merkezlerde üretilen eserleri tespit edip değerlendirmek ve 13-15. yüzyıllar arasında Anadolu entelektüel tarihinin bir resmini çizmeye çalışmaktır. Daha önceki dört atölye Osmanlılar ve Cemaleddin Aksarayi’ye odaklanmıştı. Bu atölye Osmanlılar’ın ötesinde Anadolu’ya daha genel bakışla yaklaşma girişiminin ilk aşamasıdır. İlk aşama olduğu için 8 haftalık bir atölyede ele alınması mümkün olan üç merkez, Sivas, Tokat, Konya ile sınırlandırılmıştır. Bu üç merkezde de incelenmeye değer bir yazma üretimi görülmektedir. Atölyede bu üç merkezde üretilen yazmalar konularına göre sınıflandırılacak, yazarları ve eserleri üzerine okuma ve araştırma yapılıp, son olarak ortaya nasıl bir bütüncül tablo çıktığı anlaşılmaya çalışılacaktır. Katılımcıların toplantılara kendilerine sağlanan yazma seçkileri üzerine çalışarak ve bunları anlamlandırmaya yardımcı olacak ikinci literatür okumalarını yaparak gelmeleri gerekmektedir. Her bir merkez için ilk toplantı katılımcılara dağıtılmış olan yazmaların tartışılması şeklinde olacaktır. Bundan sonra notlar, gözlemler ve düşüncelerin rapor haline getirilmesi beklenmektedir. İzleyen toplantıda bu raporlar,  tek bir metine dönüşmesi amacıyla işlenecektedir. Bu çalışmanın sonucunda henüz yazılmamış olan Anadolu entelektüel tarihine elimizdeki somut tarihsel dökümanlar olan yazmaları kullanarak küçük bir katkı yapabilmek ve yazmaların ortaya çıktıkları bağlamlar üzerine düşünerek dönemin kültürel, dini, siyasi dinamiklerine daha yakından bakabilmek hedeflenmektedir.

Program İçeriği

1. Hafta: Problemin ve metodun tanıtılması, 2. Oturum (Sivas oturumu) için yazmaların paylaştırılması

2. Hafta: Sivas yazmalarının tartışılması

3. Hafta: Sivas yazmaları raporlarının tartışılması, Tokat yazmalarının paylaştırılması

4. Hafta: Tokat yazmalarının tartışılması

5. Hafta: Tokat yazmaları raporlarının tartışılması, Konya yazmalarının paylaştırılması

6. Hafta: Konya yazmalarının paylaştırılması

7. Hafta: Konya yazmaları raporlarının tartışılması

8. Hafta: Değerlendirme

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.