E-Bülten Kaydı

Türkiye Tarihini Tanpınar’dan Okumak II

Hoca: Şerif Eskin

Gün ve Saat: Salı, 18.30 / 03 Mart - 21 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Tanpınar’ın romanlarını okumuş olma

Hem bir düşünür hem de bir sanatçı olarak Ahmet Hamdi Tanpınar ölümünün üzerinden elli yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın bugün hâlâ ne edebiyat tarihi ve edebiyat eleştirisi ne de sosyoloji, psikoloji vb. sosyal disiplinler tarafından “tüketilememiş” bir figürdür. Günümüzde adeta ikinci defa keşfedilen Tanpınar’ın külliyatı bütün canlılığıyla ülkenin kültür ve düşünce dünyasında okunmakta ve şaşırtıcı biçimde birbirlerinden çok farklı, taban tabana zıt ideolojik kutuplarda bile ayrı ayrı yankısını bulmaktadır. Kendisinin gördüğü bu ilginin sebebi, sanatı ve düşüncesinin tarihsel-sosyal konsantrasyonlarının yanında felsefi ve psikolojik köklerindeki derinlik ve çok seslilikte saklıdır. Ayrıca Tanpınar’ın eserleri tarihsel düzlemde bütünlüklü olarak değerlendirildiğinde bir “Türkiye anlatısı” ortaya çıkmaktadır. Bilhassa roman ve hikâyeleri kimi zaman açık kimi zamansa alegorik biçimde kurgulanmış toplumsal-tarihsel anlatılar içermektedir. Yedişer haftalık iki dönem boyunca sürdürülmesi planlanmış olan bu okuma atölyesinin birinci evresinde ilgili bağlamlar esas alınarak Tanpınar’ın ön plana çıkmış belli başlı romanları üzerinde durulmuştur. Bu ikinci evrede ise yazarın külliyatı üzerinde tematik okumalar yapılıp tartışmalar yürütülecek, nihai olarak Türkiye tarihi bu zengin kalem çalışması üzerinden disiplinlerarası bir okuma perspektifiyle yeniden ele alınacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.