E-Bülten Kaydı

Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi Atölyesi

Hoca: Ali Satan

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 8 Mart – 10 Mayıs 2017 (5 Oturum)

 

 

 

 

 

Türk Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi atölye çalışmasının amacı döneme yakından ve mümkün olduğu kadar tarafsız bakmayı denemektir. Bunu yaparken literatürdeki çalışmaları mercek altına alacaktır. Bugüne kadar İstiklal Harbi nasıl yazıldı? Nasıl isimlendirildi? Öne çıkartılan veya geri planda tutulan konu, kişi veya olayların gerekçelerini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışılacaktır. Akademik, popüler tarih çalışmaları ve resmi edebiyat kanonunda İstiklal Harbinin tasviri, tahlili, tenkidi ele alınacaktır. Bu çerçevede; ürünler, yazıldıkları dönem, araştırmacının/yazarın siyasi ve ideolojik altyapısı, resmi görevi, mesleği, kaynaklar sorunu, eserlerde tartışılan konular, araştırmacının/yazarın siyasal tercihleri ile eseri arasındaki ilişki, eserin yazıldığı dönemin hâkim ideolojisi ile eserin ilişkisi üzerinde durulacaktır. Her bir katılımcı seçtiği yazarı ve eseri analiz eden bildiri/makale metni kaleme alarak dönem sonunda düzenlenmesi planlanan öğrenci çalıştayında sunacaktır. Atölyemiz bu metinlerin geliştirilmesi, yazım süreçlerinin desteklenmesi, katılımcılara kaynak, yol ve yöntem konusunda yardımcı olunması ve çalıştayın hazırlanması şeklinde olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.