E-Bülten Kaydı

Türkiye Tarih Yazıcılığında İstiklal Harbi

Hoca: Ali Satan

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 19 Ekim – 07 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

İstiklal Harbi’nin üzerinden yaklaşık 100 yıl geçmiş olmasına rağmen hakkında araştırmalar ve tartışmalar devam etmektedir. Bu derste tarih yazıcılığımızda 100 yıllık İstiklal Harbi birikiminin değerlendirmesi, isim ve kavramlaştırma çabaları, resmi ve gayri resmi yaklaşımlar ele alınacaktır. Özellikle islamcı çevrelerin bu döneme ilişkin eleştirileri kişi ve dönemler itibariyle incelenecektir. Ayrıca 100 yıllık süreç içinde İstiklal Harbi’ne yönelik resmi söylem, milliyetçi ve sol tarih yazıcılığında İstiklal Harbi’nin konumlandırılması incelenecektir. Ayrıca katılımcılara İstiklal Harbi’nin tartışılan kimi yönleri hakkında birer bildiri hazırlamaları için yardımcı olunarak dönem sonunda tertip edilecek olan İstiklal Harbi Meseleleri başlıklı çalıştayda bildirilerini sunmaları istenecektir. Bu hedef doğrultsunda katılımcıların seçecekleri konular etrafında ciddi okumalar yapacaklardır.

Program İçeriği

1. Hafta: Kavram tartışması: İstiklal Harbi, Cihad, İsyan, Kurtuluş Savaşı

2. Hafta: Harbin organizasyonu: Kim kimin askeri? Savaş mı İç harp mi?

3. Hafta: Erken Cumhuriyetin resmi yorumu

4. Hafta: İslamcı tarih yazımında İstiklal Harbi

5. Hafta: Milliyetçi tarihçilere göre İstiklal harbi

6. Hafta: Marksist tarih literatüründe kurtuluş savaşı

7. Hafta: İstiklal harbi yazınında diğer unsurları: Gayri müslimler, Kürtler, Aleviler, Çerkesler

8. Hafta: İstiklal Harbinin kendisi ve neticeleri

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.