E-Bülten Kaydı

Türkiye’de Sosyal Politikalar

Yürütücü: Faruk Taşçı

Gün ve Saat: Atölye toplanma vakitleri katılımcılar ile belirlenmektir

Katılım Şartları: Yeni Katılımcı Alınmayacak

Atölyemiz, Türkiye’deki sosyal politikaları “zihniyet, aktör ve uygulama” safhaları şeklinde ele almaktadır. Bu kapsamda “Türkiye’deki sosyal politikaların hangi zihniyet üzerine ortaya çıktığı, geliştiği ve dönüşmekte olduğu” soruları merkeze alınarak, “hangi aktörler eliyle uygulanmakta olduğu” sorusuna cevap aranmaktadır. İki haftada bir toplanan Atölye ilk aşamada “devlet” (merkezi yönetim) ve “aile” (gelenek) olmak üzere sosyal politikalar açısından Türkiye için kritik olan iki aktör üzerinde derinlemesine okuma ve müzakereleri tamamlamıştır. İkinci aşamada ise “yerel yönetimler”, “sivil toplum” ve “özel sektör/piyasa” aktörleri üzerinde durulacaktır. Ve nihayetinde tüm aktörlerin “uygulama alanları”na yer verilecektir. Atölyenin son aşamasında, her bir konu için sorumlu olan katılımcılarından sorumlu oldukları konuların ham metinlerini Atölye masasına getirmeleri beklenmektedir. Sonrasında ise bu ham metinlerin tüm katılımcılar ile derinlemesine müzakereler sonucunda has metin haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.