E-Bülten Kaydı

Türkiye'de Muhafakârlık

Hoca: Mahmut Hakkı Akın

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 06 Mart - 24 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Konuya ilişkin okumalar yapmış olma

Devrim karşıtı bir düşünce ve siyaset hareketi olarak gelişen muhafazakârlığı anlayabilmek için modernleşme sürecine odaklanmak gerekmektedir. Toplumun radikal değiştirilmesine karşı çıkan muhafazakâr anlayışın kendisi de modern bir ideolojidir. Avrupa’daki ve Türkiye’deki muhafazakârlık anlayışları karşılaştırıldığında tarihsel ve sosyolojik farklılıklara göre vurguları değişen muhafazakârlıklardan bahsetmek mümkündür. Türkiye’de muhafazakârlık, temelde iki yüzyılı aşan ve zamanla radikalleşen modernleşme siyasetleri karşısında kendisi kalma ve kendisi olarak değişme taleplerine dayanmıştır. Bu anlamda muhafazakârlık, sadece siyasal bir hareket olmanın ötesinde entelektüel ve kültürel yönlere de sahiptir. Yine Türkiye’de sağ siyasal kültürün en önemli temellerinden birisi muhafazakârlık olmuştur ve bu siyasal gelenekten gelen bir siyasal parti 12 yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olarak ülkeyi yönetmektedir. Bu seminerde Türkiye’de muhafazakârlık konusu, farklı kaynakları, biçimleri ve toplumsal değişme üzerinden tartışılacaktır.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.