E-Bülten Kaydı

Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü

Yürütücü: Alev Erkilet

Gün ve Saat: Atölye toplanma vakitleri katılımcılar ile birlikte belirlenmektedir.

Katılım Şartları: Yeni katılımcı alınmayacak

​Kent çalışmaları, disiplinler arası niteliği ile Türkiye’de uzun yıllara dayanan bilimsel birikime sahiptir. Kentleşmenin siyasal ve ekonomik yönleri ile kazandığı yeni boyutlar, disipliner sınırları aşan ancak, odağından da saptırmayan incelemeler gerektirmektedir. Buradan hareketle 2014 Bahar döneminde kurulan  “Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü Atölyesi”, bu sahada ürün vermek isteyen genç ilim insanlarını bir araya getirerek, kent çalışmalarının yarınına dair bir ufku ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla atölye saha çalışmalarını, bibliyografya incelemelerini ve kuramsal tartışmaları ürüne dönüştürecek bir program sunarak, kamuoyunun ve akademinin kentlerin dönüşümü ile ilgili perspektifini genişletmeyi hedeflemektedir. Bahar döneminde yeni katılımcı kabul etmeyecek atölye’de mimar, şehir plancısı, harita ve çevre mühendisleri, sosyolog ve iktisatçılardan oluşan katılımcılar saha çalışmalarını tamamlayacaklardır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.