E-Bülten Kaydı

Toplumsal Sınıf Tartışmaları

Hoca: Yunus Kaya

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 12 Mart – 23 Nisan 2018 (7 Hafta)

       

 

 

 

 

Bu okuma grubunda Marx ve öncüleri ile ortaya çıktığı iddia edilebilecek olan ilk klasik toplumsal sınıf kavramsallaştırmalarından başlayarak toplumsal sınıf olgusun tanımını ve yapısını belirleyen önemli sosyo-ekonomik ve düşünsel dönüşümler ele alınacaktır. Bu bağlamda, fordizmden post-fordizme geçiş, mülkiyet ve yönetim yapılarının değişimi, yeni toplumsal hareketler ve ortaya çıkardığı yeni eşitsizlik kavramsallaştırmaları, küreselleşme ve yeni uluslararası işbölümü ve güncel sınıfı şemaları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin toplumsal sınıf yapısı üzerine süren tartışmalar bahsedilen bu dönüşümler ışığında tartışmaya açılacaktır. 

 

Program İçeriği

1. hafta

Klasik Kavramsallaştırmalar

2. hafta

Fordizm ve İdari Kapitalizm

       3. hafta

Kapitalizmin Krizi: Yeni Uluslararası İşbölümü ve Post-Fordizm

4. hafta

Yeni Toplumsal Hareketlerin Etkisi: Sınıfın Sonu mu?

5. hafta

Güncel Sınıf Tartışmaları: EGP ve Wright Şemaları

6. hafta

Türkiye’de Toplumsal Sınıf: 1923-1980 Dönemi

7. hafta

Türkiye’de Toplumsal Sınıf: 1980 Sonrası Dönem

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.