E-Bülten Kaydı

Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi -Türk Kavramının Tarihi-

Hoca: Teyfur Erdoğdu

Gün ve Saat: Cuma, 19.00 / 23 Ekim – 11 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu atölyede katılımcılarla kararlaştırılacak bir dönem Osmanlı vakayinameleri ele alınacaktır. Belirlenen vakayinamelerde Türk kelimesinden anlaşılanın algı tarihçiliği yöntemi kullanılarak ortaya konması amaçlanmaktadır. Böylelikle katılımcılarla birlikte Osmanlı vakayinamelerini tanımak, kavramlar üzerinde düşünmek, algı tarihi yöntemini öğrenmek, bu yöntem kullanılarak Türk kavramının Osmanlı vakayinamelerindeki vazediliş ve değişimini tespit etmek ve Osmanlı vakayinamelerinde Türk kavramı isimli bir makale yazmak atölyenin temel amacı olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.