E-Bülten Kaydı

Teyfur Erdoğdu Tarih Atölyesi (Müzakere-i Tezakir-i Cevdet Paşa)

Hoca: A. Teyfur Erdoğdu

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 21 Ekim 2014 - 09 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Atölyede, seminer yürütücüsünün seminere konu olan eseri müzakere usulü gözeterek katılımcılarla birlikte ele alması ve üzerinde derinlikli tarihsel ve yorumbilimsel (hermeneutics) tahliller yapması yöntem olarak tatbik edilecektir. Ele alınacak eser, büyük tarihçi ve yetenekli devlet adamı Ahmed Cevdet Paşa’nın (1822-1895) Osmanlı tarihinin 19. yüzyılını derinlemesine gözlemlediği, aktardığı ve çözümlediği Tezakir’i (21-39. tezkireler) olacaktır. Bu yöntem tatbik edilerek ele alınacak mebhus eser ile öğrenciler öncelikle 19. yüzyıl Osmanlısının tek tek idari, toplumsal, iktisadi, kültürel, askeri, adli, ruhi (psychologique) yapılarını anlamaya yarayacak idari, toplumsal, iktisadi, kültürel, askeri, adli birçok kilit kavramı tanıma ve işlevsel özelliklerini keşfetme imkânına sahip olacaklardır; bunun yanında mezkûr eserin lisanı sayesinde Yüksek Türkçe’nin mutena ve müstesna numune ifade ve cümleleriyle tanışacaklardır; son olarak bir tarihyazım meselesi olan ve mezbur eserin iki ana hususiyetini oluşturan vekayiname (chronique) ve hatırat (memoirs) türlerinin tarihçilik açısından değerlendirilmesi ve yorumlanması ile karşılaşacaklardır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.