E-Bülten Kaydı

Tesettür ve Müstehcenlik: Egemenliğin İki Diferansiyeli

Hoca: Suheyb Öğüt

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.30 / 25 Ekim 2014 - 13 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Okuma Yoğun, Devam Zorunlu

“Tesettür nedir?” sorusuna hakkıyla cevap verebilmek için bütün bir Kıta Avrupa’sı felsefesini, psikanalizi ve bunlarla irtibatlı olan sosyal teoriyi ve sosyolojik çalışmaları tahlil etmek gerekmektedir. Bu yüzden “tesettür nedir?” sorusu kestirme ve kısa bir cevabı olmayan fevkalade zor bir sorudur. Her mefhumda olduğu gibi tesettür mefhumunda da ilk irdelenmesi gereken onun nakizi olan mefhumdur: pornografi. “Tesettür nedir?” sorusu doğrudan “pornografi nedir?” sorusuyla irtibatlıdır. Ve işin kötüsü mevcut pornografi çalışmalarının istisnasız hepsinde, pornografiye dair müspet bir tarif yapmanın mümkün olmadığı fikri işlenmiştir. Bu noktada sorulması gereken soru şudur: Hem kendimizi günlük hayatta gayr-ı pornografik failler olarak tanıyıp hem de pornografinin ne olduğunu akademik bir usulde bile tarif edememekle nasıl başa çıkabiliyoruz? Pornografik olanla olmayan arasındaki sınır nedir? Böyle bir sınır yok mudur? Yoksa belli amiller tarafından keyfi olarak mı belirlenmektedir? Pornografi özgürleştirici midir, köleleştirici mi? Failleştirici midir, nesneleştirici mi? Egemenlikle, biyosiyasetle, kadınla, mimariyle, psikanalizle, roman türüyle, film türüyle, arabesk müzikle, İsrail’le, Nazizm'le, nüdizmle, ideolojiyle, Kemalizm’le, ekonomiyle, keyifle, ulusla, sekülerizmle, moderniteyle, kolonyalizmle, gazeteyle olan rabıtaları nelerdir? Pornografiyi bir dizpozitif olarak düşünmek mümkün müdür? İşte bu seminerimizde bu hayati sorulara Platon, Aristoteles, Hobbes, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzcshe, Heidegger, Levinas, Derrida, Lacan, Zizek, Foucault, Girard, Haldun, Hunt, Şâtıbî, Bauldrillard, Duerr, Spivak, Bhabha, Badiou, Schmitt ve Agamben'in metinlerinden hareketle cevap vermeye çalışacağız.     

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.