E-Bülten Kaydı

Tarih Yönteminde Meseleler

Hoca: Teyfur Erdoğdu, Abdulkadir Macit

Gün ve Saat: Cuma, 16.00 / 16 Mart (Buluşma periyotları ilk oturumda paylaşılacaktır)

       

 

 

 

 

 

Programda tarih yöntemine dair temel meseleler haftalara göre değişen konulardaki uzmanların iştiraki ile ele alınacaktır. Bu program, katılımcıların ele alınacak meseleler hakkında daha önceden hazırlık yapmalarını ve derse faal bir şekilde katılmalarını gerektirir. Ele alınacak meseleler şunlardır:

1. Modern Tarihçilik ne zaman başlar? Modern Tarihçilik’te bir yöntem olarak İsnad Sistemi’nin yeri ve önemi nedir?

2. Dünya Tarih Yazarlığı biçimleri nelerdir? Kutsal Kitaplar aracılığıyla bir Dünya Tarihi yazılabilir mi?

3. Tarih ve Hafıza arasındaki ilişki nedir? Bireysel ve Kollektif hafızanın Tarih uğraşısına etkisi nedir?

4. Bir yöntem olarak Kavram Tarihçiliği nedir? Kavramların Tarihselliği meselesi Tarih uğraşısının bir meselesi midir?

5. Tarihsel Nesnellik nedir? Nesnellik kavramını yeniden tanımlamak mümkün müdür, Tarih uğraşısının buna katkısı nedir?

6. Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi nedir, sakıncaları var mıdır?

7. Tarihçilik ve tarihçinin ahlaki (etik) misyonu olmalı mıdır?

8. Tarih uğraşısında gerçek (realitas) ve hakikat (veritas) nasıl ayırt edilir? Bu ayrımın tarih bilinci açısından önemi nedir?

Katılımcılar bu programda ele alınacak meseleler sayesinde tarih uğraşısındaki köklü veya yeni tartışmalar, iddialar ve farklı bakış açılarını öğrenecekler ve bu meselelere dair bilimsel bir bakış açısı temin edeceklerdir.

Program izlencesi

1. hafta

Modern Tarihçilik Ne Zaman Başlar?

2. hafta

Kutsal Kitaplar Perspektifinden Dünya Tarihi

       3. hafta

Tarih ve Hafıza: Bireysel Hafıza-Kollektif Hafıza

4. hafta

Kavramların Tarihselliği

5. hafta

Tarihsel Nesnellik

6. hafta

Karşılaştırmalı Tarih

7. hafta

Tarihçinin Ahlaki Misyonu

8. hafta

Tarihte Gerçek ve Hakikat

 

Başvuru için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 12 Mart 2018

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.