E-Bülten Kaydı

Tarih Atölyesi (Osmanlı Vekayinamelerinde Tarih Kavramı)

Hoca: Teyfur Erdoğdu

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 06 Mart - 24 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Lisansüstü çalışmalarını Osmanlı tarihi alanında yapıyor olma

Bu atölyede Osmanlı vakayinameleri ele alınacak ve bu vakayinamelerin girizgâh ve mukaddimelerinde yazarların tarih kelimesinden anladıkları kavram tarihi yöntemi kullanılarak ortaya konacaktır. Katılımcılarla birlikte ilk dönem Osmanlı vakayinamelerini tanımak, kavramlar üzerinde düşünmek, Kavram tarihi yöntemini öğrenmek, bu yöntem kullanılarak tarih kavramının Osmanlı vakayinamelerindeki vazediliş ve değişimini tespit etmek ve ilk dönem Osmanlı vakayinamelerinde tarih kavramı isimli bir makale yazmak atölyenin temel amacı olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.