E-Bülten Kaydı

Son Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi

Hoca: Hamdi Çilingir

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.30 / 18 Ekim – 6 Aralık 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Osmanlı devleti 1839 Tanzimat Fermanıyla birlikte önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir döneme girmiştir. Bu zaman dilimi diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da birçok dönüşümün yaşandığı bir devre tekabül etmektedir. Kanunlaştırma faaliyetlerinin arttığı, Mekteb-i Hukuk’un açıldığı, Kıta Avrupası hukuk düşüncesiyle yoğun karşılaşmalar yaşandığı ve hukuk düşüncesinin birçok yeni meselelerle karşı karşıya kaldığı bu devir üzerinde itina ile durulması gereken bir dönemdir. Bu okuma grubu, 1839 sonrası döneme odaklanarak Osmanlı hukuk düşüncesinde yaşanan değişimlere, kırılmalara ve yeniliklere nazar etmeyi amaçlamaktadır.

Program İçeriği

1. Hafta: Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996.

2. Hafta: Macit Kenanoğlu, Osmanlı Ticaret Hukuku, İstanbul: Lotus, 2005.

3. Hafta:Ebul’ulâ Mardin, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1996.

4. Hafta: Ruth Miller, Fıkıhtan Faşizme, çev. Hamdi Çilingir, İstanbul: Ufuk Yayınları, 2013.

5. Hafta: Ali Adem Yörük, Mekteb-i Hukuk’un Kuruluşu ve Faaliyetleri (1878-1900), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2008.

6. Hafta: Elmalılı Hamdi Yazır, Meşrutiyetten Cumhuriyete Makaleler, İstanbul: Klasik Yayınları, 2013. (Seçme metinler okunacak)

7. Hafta: Ömer Faruk Ocakoğlu,  Kodifikasyondan Resepsiyona: Aile Hukukundaki Değişmeler ve Toplumsal Etkileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bilim Dalı, İstanbul, 2014.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.