E-Bülten Kaydı

Sol İlahiyat

Hoca: Mustafa Tekin

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 22 Ekim 2014 - 10 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Okuma Yoğun, Devam Zorunlu

“Sol İlahiyat” aslı itibarıyla gerek Türkiye özelinde gerekse dünya ölçeğinde din ve sol arasındaki ilişkilerin zihniyet, tartışma ve pratikler düzeyindeki toplumsal yansımalarını sosyolojik bağlamda tartışmayı hedeflemektedir. Bu okumalarda, öncelikle Türkiye üzerinden İslam ve sol arasındaki ilişkiler tartışmaya açılacak, daha sonra da Latin Amerika örnekleri ile tartışma zenginleştirilecektir. Süreç içerisinde İslam’ın ve solun temel parametreleri çerçevesinde “Sol İlahiyat” kavramsallaştırmasının nasıl bir imkan(sızlığ)ı barındırdığı ele alınacak; solcuların ve İslamcıların yazınlarından hareketle İslam ve sol algılarına dair tartışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca, sol ilahiyata önemli referans olan İslam’ın erken zamanlarının örneği Ebu Zer ve günümüzde anti-kapitalist hareketler ile sol ve İslami söylemlerinin birbirine atıfta bulundukları bazı söylem ve tartışmalara da yer verilecektir.   

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.