E-Bülten Kaydı

Roman ve Toplum (Dil, İletişim, Anlatı)

Hoca: Ali Büyükaslan

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 02 Mart - 20 Nisan 2015 (6 Hafta)

Katılım Şartları: Alana dair okumalar yapmış olma

Bu derste roman ve diğer anlatı türleri bir iletişim eylemi olarak ele alınacaktır. Yazar ve okuyucu arasındaki ilişki ele alınırken aynı zamanda bu ilişkinin bir iletişim çabası olduğu üzerinde durulacaktır. Bu çabanın bireye ve topluma dönük yönü üzerinde tartışmalar yapılacaktır. Seminerde yazar ya da eser temelli bir paylaşımın ötesinde anlatı, tarihsel süreç içerisinde ele alınacaktır Anlatının günümüze kadarki serüveni üzerinde durulacaktır. Yazardan, eserden, okuyucudan ve bireyden/toplumdan bağımsız bir serüvenin olamayacağı, bu serüvenin yapı taşları arasında başkaca birtakım oluşturucuların olduğu da göz önünde bulundurularak yazarın iletişim çabası olarak değerlendirilen kurgunun okuyucuya/izleyiciye/topluma dönük yönü tartışılacaktır. Antik çağlardan günümüze anlatıya (roman, hikâye, şiir, tiyatro, vb.) getirilen yorumların günümüzün birey merkezli yaşam ortamlarında ne tür bir etkiye sahip olduğu, hangi kanalların anlatının etki gücünü oluşturduğu, bugün içerisinde yaşadığımız ve her birimizin ister istemez kuşatması altında olduğu bir yeni durumun, bir başka tür! anlatıya dönüştüğü ya da dönüşüp dönüşmediği güncel bir konu olarak yine bu seminerde üzerinde durulacaktır. Programın temel amacı, katılımcıların anlatı olgusunun varlığına ilişkin temel bilgileri kavramaları ve kişisel analiz ve sonuçları oluşturabilmeleridir. Seminerin interaktif bir şekilde gerçekleşmesi için çaba gösterilecek, katılımcıların ortak paylaşımda bulunabilmeleri amacıyla bazı metinler üzerinde özellikle durulacaktır. Metinlerde yapılacak çözümleme metni anlamanın ötesinde metnin yazar ve okuyucu arasındaki iletişim çabası olarak bireye ve topluma yansımasının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Seminerde üzerinde durulacak temel kavramlar şunlar olacaktır: Dil, iletişim, anlatı (roman, hikaye, şiir, vb.) sanat anlayışı, yazar okur ilişkisi, roman kahramanları ve toplum, yazar ve toplum, yazılı ve sözlü iletişim.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.