E-Bülten Kaydı

Roman: Gelenekselden Moderne Değişim/Dönüşüm

Hoca: Ali Büyükaslan

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 13 Mart – 17 Nisan 2018 (6 Hafta)

       

 

 

 

Her anlatı, kendi yöntemiyle okuyucuyla buluşur. Hemen her bir türün, “zamanın ruhuna uyan ya da o ruhun ötesinde” bir hareket noktası ve bu hareket noktasına uygun bir yansıtma/anlatma biçimi olmuştur. Geçmişten bugüne okuyucuyla en fazla buluşan edebiyat türlerinden biri olan romana bakıldığında da her dönemde farklı bir roman anlayışı ve her anlayışın romana yansıttığı birtakım yenilik ve değişiklikler, eleştiriler, ekleme ve çıkarmalarla karşılaşmak mümkün. Günümüzde durduğu noktaya bakıldığında ise romanın konusu, kullandığı teknikler, hangi kavramlara ne tür bir yaklaşım gösterdiğinin yanı sıra okuyucuyla buluşma biçimlerinde dahi farklılıklar olduğu görülecektir. Bu derste, sözü edilen farklılıkların roman sanatı açısından hangi süreçlerden geçtiği, hangi süreçlere evrildiği ve bu evrilme sonucu oluşan yeni durumların hangi tekniklerle romanda ortaya konduğu ele alınacaktır. Sanatın genel kabul görmüş tanımları çerçevesinde ele alınacak olan roman sanatının ilk temsilleri eleştirel bir yaklaşımla incelenecek, Don Kişot’la başlayan modern anlamda roman geleneğinin 19. yüzyılda zirveye ulaşmış örnekleri ele alınacak, 20. yüzyılda bireyin zihinsel dönüşümünün psikolojik çözümlemelerle romana yansıması roman sanatı bağlamında incelenip tartışılacaktır. Dersin katılımcıları roman sanatına ilişkin kimi kavramların yanı sıra bir tür olarak romanın hangi gelişim/dönüşüm süreçlerinden geçtiği konusunda kazanımlar elde edeceklerdir.

 

Ön Okumalar

Roman Sanatı, Mehmet Tekin

Don Kişot’tan Bugüne Roman, Jale Parla

Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Köksal Alver

Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II, Berna Moran

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran

Genel Edebiyat Bilimi, Gürsel Aytaç

Yazın Kuramı, R. Wellek/A. Warren

 

Program İçeriği

1. hafta

Bir tür olarak roman

2. hafta

Sözlü ve yazılı anlatı türlerinden geleneksel romana giden süreç

3. hafta

Romana ait kimi kavramlar

4. hafta

Don Kişot ve roman

5. hafta

Ekollerin “Romanı”

6. hafta

Romanın başkalaşımı

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.