E-Bülten Kaydı

Politik Teolojik Kavram Okumaları

Hoca: Bünyamin Bezci

Gün ve Saat: Cumartesi, 14.00 / 07 Mart - 25 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Politik felsede literatürüne ait okumalar yapmış olmak ve her hafta verilecek okumaları tartışabilir düzeyde okuyacak olmak

Bu programın amacı politik kavramların anlamlarını ve bu anlamlardaki tarihsel dönüşümleri sorgulamaktır. Alman politik felsefesinin Begriffsgeschichte (kavramlar tarihi) ekolüne yakın sorgulamalar yapılacaktır. Zira kavramlar tarihsel olarak anlam değişimine uğradığı gibi bir anlam özünü de her daim korumaktadır. Kavramlar insanın modern kaderine ait olsa da bizim bildiğimiz sıradan anlamların ötesinde tarihsel bir süreçten süzülerek gelmektedir. Bu dönem kavramlara münhasıran politik teolojik bir perspektiften bakacağız. Öncelikle politik felsefe ile politik teoloji arasındaki ayrımları tartışacağız. Daha sonrasında politik teolojik bakışı sorgulayacağız. Son olarak da temsil, ilerleme ve din kavramlarının politik teolojik bakışla izini süreceğiz. Ders bir anlatım dersi değil birlikte anlam arayışı olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.