E-Bülten Kaydı

Politik Kavramlar Antropolojisi

Hoca: Bünyamin Bezci

Gün ve Saat: Cumartesi, 15.00 / 25 Ekim 2014 - 13 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Politik Felsefe Literatürüne Hâkim, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun, Devam Zorunlu

Bu dersin amacı politik kavramların anlamları ve bu anlamlardaki tarihsel dönüşümleri sorgulamaktır. Derste Alman politik felsefesinin Begriffsgeschichte (kavramlar tarihi) ekolüne yakın sorgulamalar yapılacaktır. Neden antropoloji? Zira kavramlar tarihsel olarak anlam değişimine uğradığı gibi bir anlam özünü de her daim korumaktadır. Kavramlar olmadan düşünülemez. Dahası düşünmeye çalıştığımız kavramlar insanın modern kaderine ait olsa da bizim bildiğimiz anlamları da taşımamaktadırlar. Buradan hareketle ders kapsamında her hafta bir kavram (Devlet, Birey, Hukuk, Piyasa, Özgürlük, Adalet, Barış ve Savaş, İlerleme) sorgulanacaktır. Katılımcılardan kendilerine verilecek okumaları yapması ve derslerde tartışmalara katılması beklenecektir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.