E-Bülten Kaydı

Osmanlı Tarihyazımında Yeni Yaklaşımlar

Hoca: Emrah Safa Gürkan

Gün ve Saat: ???, 18.00 / ? Mart – ? Nisan 2017 (8 Hafta)

 

 

 

 

 

Bu dersin amacı öğrencileri Osmanlı tarihindeki yeni yaklaşımlarla tanıştırmak suretiyle, tarihyazımsal tartışmaları ikincil plana iten, belge ve narratif odaklı anlayıştan uzaklaştırmaktır. Özellikle Batı’daki Osmanlı tarihi literatürünün mercek altına alınmasıyla geleceğin araştırmacılarına Osmanlı tarihinin kaynaklarının hangi değişik şekillerde işlenebileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler erken modern Osmanlı tarihyazımının temel paradigmalarından haberdar olmakla kalmayacak, aynı zamanda tarih ilminin sanat tarihi, sosyoloji, siyaset bilimi ve iktisat gibi diğer bilimlerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu da idrak etmiş olacaklardır. Ders öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen bir okuma grubu şeklinde dizayn edilmiştir. 15 günde bir buluşan okuma grubunda her öğrenciye bir kitap tahsis edilecek, bu okumalar üzerinden kaynak ve metot eleştirisi yapılacak ve genç araştırmacılar belgeleri ikinci metne dönüştürürken yapmak zorunda kalacakları tercihler ve çözmek zorunda kalacakları sorunlar üzerine düşünmeye sevk edileceklerdir.

Program İçeriği

1. Hafta: 

Tanışma, dersin işleyişi ile ilgili temel prensipler, Osmanlı tarihyazımının temel paradigmaları

2. Hafta: 

14-15. yüzyıllarda Osmanlı’da din ve kimlik

 • Ahmet Yaşar Ocak, Zındıklar ve Mülhidler (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2014).
 • Heath Lowry, The Nature of the Early Ottoman State (Albany : State University of New York Press, 2003)
 • Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State (Berkeley: University of California Press, 1995)
 • Mikâil Bayram, Sosyal ve Siyâsî Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlânâ Mücadelesi, 3rd ed. (Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 2012)
 • Ahmet T. Karamustafa, God's unruly friends : dervish groups in the Islamic later middle period, 1200-1550 (Salt Lake City: University of Utah Press, 1994).

Rudi Paul Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia (Bloomington: Research Institute for Inner Asian Studies, Indiana University, 1983). 

3. Hafta: 

Osmanlı Klasik Çağı’nda Saray ve Hanedan

 • Leslie P. Peirce, The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire (New York: Oxford University Press, 1993).
 • Gülru Necipoğlu, Architecture, Ceremonial and Power: The Topkapı Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1992).
 • Rifa’at Abou-El-Haj, Formation of the modern state: the Ottoman Empire, sixteenth to eighteenth centuries (Albany : State University of New York Press, 1991).
 • Genel okuma: Tülay Artan, “Alay Köşkü Yakınlarında Bâbıâli’nin Oluşumu ve Süleymaniye’de Bir Sadrazam Sarayı,” in Bir Allame-i Cihan: Stefanos Yerasimos (1942-2005), eds. Edhem Eldem, Ersu Pekin, Aksel Tibet ve Çağatay Anadol (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012), vol. I, 73-140.

Genel okuma: Cemal Kafadar, “Eyüp’te Kılıç Kuşanma Törenleri,” in Eyüp: Dün / Bugün. Sempozyum: 11-12 Aralık 1993, ed. Tülay Artan (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994), 50-61

4. Hafta: 

Klasik sistemin transformasyonu

 • Cornell Fleischer, Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (1541-1600) (Princeton: Princeton University Press, 1986)
 • Baki Tezcan, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World (New York: Cambridge University Press, 2010).
 • Rifa’at Ali Abou-El-Haj, The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics (Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, 1984).
 • Karen Barkey, Bandits and bureaucrats : the Ottoman route to state centralization (Ithaca: Cornell University Press, 1994)
 • Genel okuma: Feridun Emecen, “Osmanlı Hanedanına Alternatif Arayışları Üzerine Bazı Örnekler ve Mülahazalar, İslam Araştırmaları Dergisi, 6 (2001), pp. 63-76.

 5. Hafta: 

İmparatorluk siyasetine yeni bakış açıları

 • Sam White, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
 • Karen Barkey, Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
 • Ariel Salzman, Tocqueville in the Ottoman Empire: Rival Paths to Modern State (Leiden: Brill, 2004).
 • Ali Yaycıoğlu, Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions (Stanford: Stanford University Press, 2016).

Nükhet Varlık, Plague and empire in the early modern Mediterranean world : the Ottoman experience, 1347-1600 (Cambridge: Cambridge University Press, 2015)

6. Hafta: 

Osmanlı’da Ben Anlatıları

 • Selim Karahasanoğlu, Kadı ve Günlüğü: Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi Günlüğü (1711-1735) Üstüne Bir İnceleme (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012).
 • Kemal Beydilli, Osmanlı’da İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü (İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2013).
 • Fikret Sarıcaoğlu, Kendi kaleminden bir Padişahın portresi Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) (İstanbul : Tatav, 2000).
 • Cemal Kafadar, Mütereddit Bir Mutasavvıf: Üsküplü Asiye Hatun’un Rüya Defteri, 1641-43,” Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 5 (1992): 168-222.
 • Harun Tolasa (ed.), Kendi Kalemiyle Temeşvarlı Osman Ağa: Bir Osmanlı Türk Sipahisi ve Esirlik Hayatı (Ankara: Akçağ Yayınları, 2004).
 • Genel okuma: Cemal Kafadar, “Self and Others: The Diary of a Dervish in Seventeenth Century Istanbull and First-Person Narratives in Ottoman Literature.” Studia Islamica, 69 (1989): 121-150.
 • Genel okuma: Abdülhamid Kırmızı, Önsöz

7. Hafta: 

Osmanlı ve Avrupa

 • Lucette Valensi, The Birth of the Despot: Venice and the Sublime Porte (Ithaca: Cornell University Press, 1993)
 • Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2002)
 • Fatma Müge Göçek, East Encounters West: France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century (New York and Oxford: Oxford University Press, 1987).
 • Giancarlo Casale, The Ottoman Age of Exploration (New York: Oxford University Press, 2010).
 • Eric Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, Identity, and Coexistence in the Early Modern Mediterranean (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006).
 • Genel okuma: Emrah Safa Gürkan, “Mediating Boundaries: Mediterranean Go-Betweens and Cross-Confessional Diplomacy in Constantinople, 1560-1600,” Journal of Early Modern History 19 (2015): 107-128.
 • Genel okuma: Cemal Kafadar, “A Death in Venice (1575): Anatolian Muslim Merchants Trading in the Serenissima”, Journal of Turkish Studies, 10 (1986), pp. 191-218.

Genel okuma: Cemal Kafadar, “The Ottomans and Europe” in Handbook of European History 1400-1600, Late Middle Ages, Renaissance and Reformation: Volume I: Structures and Assertions, eds. Thomas A. Brady, Jr., Heiko A. Oberman, James D. Tracy (Leiden and New York: E.J. Brill, 1994): 589-635.

8. Hafta: 

Osmanlı kadınları ve toplumsal cinsiyet

 • Ali Akyıldız, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, 3rd ed., 2008).
 • Betül İpşirli, Rabia Gülnuş Emetullah Sultan (1640-1715) (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2014).
 • Lucienne Thys-Şenocak, Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadije Tarhan Sultan (Hampshire: Ashgate, 2006).

Eric Dursteler, Renegade Women: Gender, Identity, and Boundaries in the Early Modern Mediterranean (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011)’daki hikayelerden biri

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.