E-Bülten Kaydı

Osmanlı Şiir Estetiği

Hoca: Berat Açil

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 08 Mart – 12 Nisan 2017 (6 Hafta)

 

 

 

 

 

Edebiyat başta olmak üzere birçok sanat alanı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde estetikle ilgilidir/ilgilenir. Tüm edebiyatlar gibi Osmanlı edebiyatını da layıkıyla anlamak dayandığı estetik temelleri araştırmayı ve anlama çabasını gerekli kılar.  Bu anlamda İslam edebiyatlarının bir kolu olarak addedilebilecek Osmanlı edebiyatının estetik anlayışını anlamak ve aktarmak bu okuma grubunun temel amaçlarından biridir. Okuma ve tartışmalarda, Yunanî, İslamî ve Osmanlı bakış açılarının estetik noktasında benzerlik ve farklılıklarını temsil eden biçim, işlev itikat, mucize ve zorunluluk gibi temel kavramlar üzerinde durulacaktır. Bu kavramlardan yola çıkarak mezkûr geleneklerin temel özellikleri estetik sahasında irdelenecek ve Osmanlı edebiyatının estetik anlayışı resmedilmeye çalışılacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Platon

2. Hafta: Aristo 

3. Hafta: Plotinos

4. Hafta: Nefi 

5. Hafta: Şeyh Galip

6. Hafta: 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.