E-Bülten Kaydı

Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum

Hoca: Süleyman Güder

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 14 Mart – 02 Mayıs 2018 (8 Hafta)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu derste Ortadoğu’daki siyasal-toplumsal konular ve olguların incelenmesi amaçlanmıştır. Ders boyunca önemli bölgesel kırılmaların yaşandığı 20. yüzyılın başından günümüze Ortadoğu’daki seçilmiş temel hadiseler ve bunların yarattığı sonuçlar yerel, bölgesel ve küresel uzanımlarıyla birlikte ele alınacaktır. Ortadoğu siyaseti ve toplumunu ilgilendiren temel meselelerden küresel güçlerin Ortadoğu siyaseti, Arap-İsrail çatışması, Arap milliyetçiliği, İran İslam devrimi, Körfez Savaşları, 11 Eylül’ün bölgeye etkisi ve Arap ayaklanmaları derste incelenecek konulardan bazılarını teşkil etmektedir. Böylelikle, dersin sonunda katılımcıların bölgedeki güncel meseleler hakkında tarihsel perspektifin dikkate alındığı bir bakış açısına sahip olması beklenmektedir.

Program İçeriği

 

1. hafta

Ortadoğu Neresi?: Tarihsel ve Kavramsal Çerçeve

Okuma

 • William L Cleveland, "Jön Türkler ve İranlı Meşruriyetçiler Dönemi", "1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Düzeninin Sonu" içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 149-166,167-190.

 • Ahmet Davutoğlu, “Ortadoğu: Kaçınılmaz Hinterland”, “Ortadoğu: Küresel Ekonomik-Politik ve Stratejik Dengeler Kilidi” içinde Stratejik derinlik (İstanbul: Küre Yayınları, 2003), 129-142, 323-338.

 • Asef Bayat, "Ortadoğu Toplumları Üzerine Çalışmak: Karşılaştırmalı Düşüncenin Şartları ve Türleri" içinde Ortadoğu’da maduniyet: toplumsal hareketler ve siyaset, çev. Seçil Deren ve Özgür Gökmen (İstanbul: İletişim, 2006), 11-26.

2. hafta

Büyük Güçlerin Ortadoğu Politikası : İngiltere, Fransa  Rusya ve ABD

Okuma

 • Ahmet Davutoğlu, “Küresel Güçler ve Ortadoğu”  içinde Stratejik derinlik (İstanbul: Küre Yayınları, 2003), 338-353

 • Mansfield, Peter. 2012. “Süper Güçlerin Ortadoğu'ya Girişi ve Nasır Dönemi, 1950-1970” içinde Ortadoğu tarihi. Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal. İstanbul: Say Yayınları, 341-394.

 • E. M Primakov, "SCB ve Arap Dünyasıyla: Yakınlaşmaya Giden Zor Yol", Komünist Geleceğin Olmayışı" içinde Rusların gözüyle Ortadoğu, çev. Olga Tezcan (İstanbul: Timaş, 2009), 89-106, 107-120.

 • Gencer Özcan. 2004. “Doksanlı Yıllar Boyunca Ortadoğu’da ABD’nin Değişen Konumu” içinde Değişen toplumlar, değişmeyen siyaset: Ortadoğu, editör Fulya Atacan, 349–77. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 • Zachary Lockman, "Amerikan Yüzyılı " içinde Hangi Ortadoğu: oryantalizm-tarih-siyaset, çev. Burcu Birinci (İstanbul: Küre Yayınları, 2012), 161-222.

3. hafta

Türkiye’nin Ortadoğu Politikasında Eksen Kayması Tartışmaları

 •  

 • Süleyman Güder ve Muhammed Hüseyin Mercan, “2000 Sonrası Türk Dış Politikasının Temel Parametreleri ve Orta Doğu Politikası”, İnsan & Toplum Dergisi 2, sayı 3 (2012): 57–92.

 • Ahmet Davutoğlu, “Ortadoğu Politikasının Temel Dinamikleri ve Türkiye”  içinde Stratejik derinlik (İstanbul: Küre Yayınları, 2003), 396-453.

 • Tarık Oğuzlu, Middle Easternization of Turkey’s Foreign Policy: Does Turkey Disassociate from the West?, Turkish Studies, Vol. 9 No. 1, 3-20, March 2008.

4. hafta

Geçmişten Geleceğe Filistin-İsrail Sorunu

 •  

 • Fraser, T. G, Andrew Mango, ve Robert McNamara. 2011. “Araplar ve Siyonistler Paris’te” içinde Modern Ortadoğu’nun Kuruluşu. Çeviren Füsun Doruker. İstanbul: Remzi Kitabevi, 131- 184

 • William L Cleveland, "Filistin Mandası ve İsrail Devletinin Kuruluşu",  1948'den 1970'lere Kadar İsrail ve Filistinliler" içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 265-300, 383-406.

 • William L Cleveland, “Mevcut Düzene Meydan Okumalar: Filistin Ayaklanması ve Körfez Savaşı”, “Hem Çok Yakın Hem Çok Uzak Bir Bakış: Körfez Savaşı’ndan sonra İsrail-Filistin İlişkileri”içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 519- 545, 546- 565.

5. hafta

Arap Milliyetçiliği ve Bağımsızlık Mücadelesine Etkisi

 •  

 • Albert Hourani, Arap halkları tarihi, çev. Yavuz Alogan, 5. baskı (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 450–526.

 • S. William L. Cleveland ve Martin P. Bunton, "Arap Bağımsızlık Mücadelesi” içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 217-264.

6. hafta

Soğuk Savaş Bağlamında 1979 İran İslam Devrimi ve İran – Irak savaşı

 •  

 • William L Cleveland, "İran Devrimi ve İslam’ın Yeniden Yükselişi" içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 467-494.

 • Robert Fisk, " Halı dokumacıları" içinde Büyük medeniyet savaşı: Ortadoğu’nun fethi, çev. Murat Uyurkulak (İstanbul: İthaki, 2011), 101–139.

 • Yetkin Başak. 2004. “İran’da değişimin sancıları” içinde Değişen toplumlar, değişmeyen siyaset: Ortadoğu, editör Fulya Atacan, 53–85. İstanbul: Bağlam Yayınlar.

 • Robert Fisk, "Savaşa giden yol" içinde Büyük medeniyet savaşı: Ortadoğu’nun fethi, çev. Murat Uyurkulak (İstanbul: İthaki, 2011), 140–206.

 • Stephen C Pelletiere, The Iran-Iraq War: Chaos in a Vacuum (New York: Praeger, 1992), 1–70.

7. hafta

 Körfez Savaşlarının Bölgeye Etkisi (1991, 2003)

 •  

 • William L Cleveland, “Mevcut Düzene Meydan Okumalar: Filistin Ayaklanması ve Körfez Savaşı” içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 519- 545.

 • William L Cleveland, “Körfez Savaşı’ndan Sonra Merkezi Ortadoğu’da Sürekliik ve Değişim Modelleri” içinde Modern Ortadoğu tarihi, çev. Mehmet Harmancı (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008), 566- 587.

 

8. hafta

11 Eylül ve Arap Ayaklanmalarının Ortadoğu’ya Etkisi

 •  

 • S. M. Tahir Kılavuz, Süleyman Güder ve Hüseyin Mercan, Orta Doğu’da islamcı siyaset: değişim sürecinde müslüman kardeşler ve nahda (İstanbul: İlke yayınları, 2012).

 • Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun siyasal sosyolojisi: Arap isyanlarından önce ve sonra, çev. Melike Işık Durmaz (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 11–36.

 • Mete Çubukçu, “Arap Bahan’nın Başlangıç ve Kırılma Noktalan: Mısır ve Suriye”, içinde Ortadoğu: direniş, devrim, emperyalizm, ed. Y. Doğan Çetinkaya (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014), 199–218.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.