E-Bülten Kaydı

Orta Doğu’da Siyasal Rejimler ve Müslüman Kardeşler

Hoca: M. Hüseyin Mercan

Gün ve Saat: Cumartesi, 14.30 / 21 Ekim – 25 Kasım 2017 (6 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu derste modern dönemde teşekkül eden İslami hareketlerin öncüsü konumundaki Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Orta Doğu’daki siyasal rejimlerle ilişkileri ele alınacaktır. Teşkilat’ın genel düşüncesinden yola çıkılarak siyaset, devlet, hükumet ve uluslararası düzen gibi kavramlar çerçevesinde Müslüman Kardeşler’in siyasete bakış açısı ortaya konmaya çalışılacaktır. Ayrıca Hareket’in fikri alandaki kırılma dönemleri tespit edilerek bu kırılmaların teşkilatlanmanın sağlandığı ülkelerin siyasal rejimleriyle ne tür ilişki içinde oldukları derinlemesine tartışılacak ve analiz edilecektir. Ders süresi boyunca Müslüman Kardeşler’in Mısır, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Cezayir ve Fas yapılanmaları karşılaştırmalı bir perspektiften incelenecektir.  

Program İçeriği

1. Hafta: Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Fikri Kökenleri I

2. Hafta: Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Fikri Kökenleri II

3. Hafta: Mısır Siyasal Sistemi ve Müslüman Kardeşler

4. Hafta: Suriye Siyasal Sistemi ve Müslüman Kardeşler

5. Hafta: Ürdün- Kuveyt Siyasal Sistemi ve Müslüman Kardeşler

6. Hafta: Cezayir- Fas Siyasal Sistemi ve Müslüman Kardeşler

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.