E-Bülten Kaydı

Nüfus ve Toplum

Hoca: Fatih Aysan

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 20 Ekim – 24 Kasım 2017 (6 Hafta)

     

 

 

 

 

 

 

Bu derste nüfus çalışmalarının temelini oluşturan doğum, ölüm, göç, evlilik, aile, yaşlanma gibi konular incelenecektir. Derste bu konular incelenirken nüfus özelliklerini etkileyen sosyal ve ekonomik değişimlerle soyal politikalara ayrıca değinilecektir. Gerek Türkiye gerekse dünyanın diğer bölgelerindeki demografik gelişmeler örneklerle irdelenecektir.  Dersin genel amacı aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Demografi ile ilgili temel kavramları ve yaklaşımları öğrenmek
  • Demografideki temel yöntemleri ve nasıl veri toplanıldığını anlamak
  • Topluma ve politikalara yön veren ve bunlardan etkilenen demografinin temel dinamiklerini anlamak
  • Yerel, ulusal ve küresel çerçevede demografik sorunlara karşı sorumlu davranabilmeyi öğretmek

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

PRB population Handbook http://www.prb.org/pdf11/prb-population-handbook-2011.pdf

Program İçeriği

1. Hafta: Nüfus çalışmalarında temel kavramlar ve yaklaşımlar

2. Hafta: Nüfus çalışmalarında veri

3. Hafta: Doğurganlık ve aile

4. Hafta: Ölüm, sağlık ve yaşlanma

5. Hafta: Göç

6. Hafta: Nüfus kalkınma çevre ve politika

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.