E-Bülten Kaydı

Muhtasar-ı Kuduri Okumaları

Hoca: Hamdi Çilingir

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 18 Ekim – 06 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste İslam Hukuku alanında Hanefi mezhebi çerçevesinde yazılmış ve sonrasında bir klasik haline gelmiş olan Kudûrî’nin (v. 428/1037) el-Muhtasar isimli eserinin “Alış-Veriş (Kitâbü’l-Buyû)” bölümü Meydanî’nin (v. 1298/1881) el-Lübâb isimli şerhiyle birlikte okunup tahlil edilecektir. Derste amaç İslam Hukuku’nun ibadât, mumaelât ve ukûbât şeklindeki klasik üçlü tasnifi içerisinde önemli bir yer tutan, hukuk mantığının kavranması ve geliştirilmesinde çok büyük önemi haiz ve bugün borçlar hukuku olarak bilinen bir alanda klasik meseleleri tartışma zemini oluşturmaktır. Kudûrî metninin sunduğu klasik kazuistik-meseleci yaklaşım yanında günümüzde bu alanın bir nazariyesini oluşturmaya dönük yazılan birçok eserden biri olan Ali el-Hafifi’nin Ahkâmu’l-muâmelâti’ş-şer’iyye isimli eseri de ana metne paralel olarak takip edilerek muamelat alanında teorik bir çerçevenin çizilmesine gayret edilecektir. Kudûrî metninin sağladığı alış veriş başlığı altında satım akdinde muhayyerlikler, fasit ve batıl alışveriş, ikale, murabaha ve tevliye, faiz ve selem gibi alt konu başlıkları sayesinde muamelat alanının temeli olacak meselelerin ele alınması hedeflenecektir. Program sonunda katılımcıların İslam borçlar hukukuna dair temel meseleleri hem kazuistik biçimde hem de teorik bir çerçeve içinde tahlil kabiliyeti kazanması arzu edilmektedir. 

Program İçeriği

1. Hafta: Mukaddime

2. Hafta: Buyu (Alış Veriş) 

3. Hafta: Satım Akdinde Muhayyerlikler

4. Hafta: Fasit Akit

5. Hafta: İkale/Murabaha/Tevliye

6. Hafta: Riba

7. Hafta: Selem Akdi

8. Hafta: Sarf Akdi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.