E-Bülten Kaydı

Muhtasar-ı Kudûrî Okumaları II

Hoca: Hamdi Çilingir

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu çalışma çerçevesinde Hanefi mezhebinin temel metinlerinden kabul edilen Kuduri’nin (v. 1037) el-Muhtasar isimli eseri Meydani’nin (v. 1881) meşhur şerhi el-Lübab ile birlikte takip edilerek fıkhın “muamelat” alanına dair okumalar yapılacaktır. 2016 Güz döneminde “Buyû” bahsi üzerinden yapılan okumaların devamı niteliğindeki bu dönemde riba, selem, sarf, rehin ve kira bölümlerinin takip edilmesi planlanmaktadır. Metin üzerinden tahliller yanında her konuya dair belli akademik araştırmaların okunması ve karşılıklı olarak tartışılması hedeflenmektedir. Program sonunda katılımcıların klasik fıkhın “muamelat” alanından önemli konulara dair bilgileri edinmesi ve ilgili konulara dair derinlikli okumalara sahip olması hedeflenmektedir. 

Program İçeriği

1. Hafta: İsmail Özsoy, “Faiz”, DİA, XII, 110-126

2. Hafta: Nihat Dalgın, “Faiz Yasağıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 16 (2010), 77-110

3. Hafta: Hatice Kübra Kahya, İslam Borçlar Hukukunda Selem Akdi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

4. Hafta: Hatice Kübra Kahya, İslam Borçlar Hukukunda Selem Akdi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2012; Bilal Aybakan, “Sarf”, DİA, XXXVI, 137-140

5. Hafta: Ömer Nasuhi Bilmen, “Rehin”, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, VII, 5-56.

6. Hafta: Ömer Nasuhi Bilmen, “Rehin”, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, VII, 5-56.

7. Hafta: Ömer Nasuhi Bilmen, “İcare”, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, VI, 160-244.

8. Hafta: Ömer Nasuhi Bilmen, “İcare”, Hukuku İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, VI, 160-244.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.