E-Bülten Kaydı

Muhammed Hamidullah Tarihçiliği Atölyesi

Hoca: Abdülkadir Macit

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 17 Ekim – 19 Aralık 2016 (10 Hafta)

 

 

 

 

Bu atölye çalışmasında, daha önce pek çok cihetinin gün yüzüne çıkarıldığı Muhammed Hamidullah’ın Tarihçiliğini belli başlı başlıklar muvacehesinde ele alınacaktır. Bu başlıklar arasında şunlar yer almaktadır: Muhammed Hamidullah’ın Bir Tarihçi Olarak Hayat Gayesi, Tarihçi Olarak Ayırt Edici Özellikleri, Tarihyazıcılığı Yöntemi (Nitel ve nicel olarak), İslam Tarihi ve Siyer Yazımındaki Yeri ve Önemi, Etkilendiği Kaynaklar (Şahıs, Ekol…), İslam Tarihi ve ve Siyer’e Odaklanma Saikleri, Eleştirilen ve Takdir Edilen Yönleri, Etkileri (Şahıs, fikriyat…), Yaşadığı Psikolojik Vakıalar. Bu atölyede Muhammed Hamidullah’ın bütün eserleri okunacak ve tahlilleri yapılacak, daha sonra mezkûr konular çerçevesinde makaleler yazılacaktır. Bu sayede Muhammed Hamidullah’ın ülkemizde de otorite olan İslam Tarihçisi olarak ayırt edici özellikleri ortaya konulmaya, genç akademisyenlere ve ilim dünyasına tarihçiliği takdim edilmeye çalışılmış olacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Muhammed Hamidullah’ın Makalelerinden Seçmeler I

2. Hafta: Muhammed Hamidullah’ın Makalelerinden Seçmeler II

3. Hafta: İslam’ın Doğuşu

4. Hafta: İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları

5. Hafta: İslam ve Hristiyanlık

6. Hafta: İmam-ı Azam ve Eseri

7. Hafta: Muhtasar Hadis Tarihi

8. Hafta: Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed

9. Hafta: Kuran-ı Kerim Tarihi

10. Hafta: Makale Başlıklarının Netleştirilmesi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.