E-Bülten Kaydı

Modern Fiziğin Doğuşu, Mekanik Evren Tasavvuru ve Teknik

Hoca: Engin Koca

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 16 Mart – 04 Mayıs 2018 (8 Hafta)

       

 

 

 

 

Bu dersin amacı modern bilimin ortaya çıkışında rol alan etmenleri analiz ederek, doğa bilgisinin, içinde yaşadığımız dünyanın kurulmasındaki etkin rolünü açıklamaktır. Ders katılımcıların katkıları ve müzakereleri ile derinleştirilecek bir seminer dersi şeklinde tasarlanmıştır. Seminer boyunca Aristotelesçi Doğa Felsefesinden Görelilik ve Kuantum mekaniğine kadarki süreçte ortaya konan bilimsel kuramların felsefi analizine değinilecektir. Bu sayede katılımcılar doğa bilgisinin etikle, politikayla, ekonomiyle ve dinle ilişkisini görmüş olacaklardır.

Ön Okumalar

Robin Collinwood-Doğa Tasarımı

Paoli Rossi, Modern Bilimin Doğuşu veya Thomas Kuhn-Kopernik Devrimi

Philip Frank- Bilim Felsefesi

Stephen Hawking – Zamanın Kısa Tarihi

İshak Arslan-Çağdaş Doğa Düşüncesi

 

Program İçeriği

1. Oturum: Tekhne ve Episteme: Teknisyenden Filozofa Bilginin Mahiyeti

2. Oturum: Aristoteles’ten Descartes’a: Organizma ve Mekanizma Olarak Evren

3. Oturum: Devlerin Omuzlarında Bir Cüce: Newton

4. Oturum: Locke: Newtoncu İlkelerin Siyasallaşması

5. Oturum: Hümanizm: Mekanik Evrende Esaretin Bedeli

6. Oturum: Pozitivizm: Bilimin Bittiği Yerde Metafizik Değil Anlamsızlık Başlar

7. Oturum: Einstein: Son Uzay-Zaman Bükücü 

8. Oturum: Kuantum Teorisi: Belirsizliğin Hükmettiği Topraklar

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.