E-Bülten Kaydı

Milliyetçilik ve Etnik Siyaset

Hoca: Hüseyin Alptekin

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 04 Mart - 22 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Konuya ilişkin okumalar yapmış olma, İleri düzey İngilizce

Bu derste etnik kimlik, bu kimliğin şekillenmesindeki etkenler ve etnik aidiyetlerin doğurduğu toplumsal sonuçlar ele alınacaktır. İlk haftalarda etnisite ve milliyetçilik kavramlarının tanımlanması ve ölçülmesi tartışılacak, ardından etnik aidiyetlerin gelişimine dair tarihi ve teorik perspektifler incelenecektir. Etnisitenin bir düşünceden aidiyete, tutumlara ve nihayet davranışa dönüşümü mercek altına alınacak ve bu bağlamda etnisitenin sosyal, siyasi ve ekonomik olgularla karşılıklı ilişkisi incelenecektir. Konuya yaklaşımımız siyaset bilimi odaklı olmakla beraber interdisipliner tartışmalara girilecek, etnisite temalı antropolojik ve sosyolojik ve dahi felsefi tartışmalara da yer verilecektir. Katılımcıların seminer süresince etnisiteye dair temel kavramsal ve teorik yaklaşımları özümsemesi ve bu birikimlerini ampirik verilerle harmanlaması beklenmektedir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.