E-Bülten Kaydı

Meşşai Doğa Felsefesine Giriş: Hidâyetü’l-Hikme Dersleri

Hoca: İbrahim Halil Üçer

Gün ve Saat: Perşembe, 17.00 / 23 Ekim 2014 - 11 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Temel düzeyde Arapça veya Osmanlıca bilgisi gereklidir.

Bu derste İslam felsefesi, klasik bir felsefeye giriş metni olan ve geçen dönem Mantık bölümü okunan Esiruddin el-Ebherî’nin Hidâyetü’l-hikme’si üzerinden problem odaklı bir şekilde ele alınacaktır. Aynı zamanda Osmanlı dönemi felsefe eğitiminin temel metinlerinden biri olan Hidâyetü’l-hikme ve Osmanlıca tercümesi İklîlu’t-terâcim merkezli olarak işlenecek derste, Meşşai doğa felsefesi üzerinde durulacaktır. Dersin amacı, küllî bir ilimler sistemi olarak klasik felsefeyi, özgün müfredatı aracılığıyla yeniden tahsîl etmektir.   

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.