E-Bülten Kaydı

Meşşai Doğa Felsefesine Giriş: eş-Şifâ/es-Simâ‘u’t-tabî‘î Okumaları

Hoca: İbrahim Halil Üçer

Gün ve Saat: Perşembe, 17.30 / 05 Mart - 23 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Temel düzeyde Arapça ve Osmanlıca

Meşşai Doğa Felsefesine Giriş: eş-Şifâ/es-Simâ‘u’t-tabî‘î Okumaları’nda  Meşşai doğa felsefesi, İbn Sînâ’nın eş-Şifâ kitabının Fizik bölümüne tekabül eden es-Simâu’t-tabî‘î kitabı üzerinden problem odaklı bir şekilde ele alınacaktır. İbn Sînâ’nın metnini Arapça ve Yunanca yazan seleflerinin metinleriyle karşılaştırmalı bir şekilde okunarak, İbn Sînâ’nın Aristotelesçi Fizik geleneğine yaptığı özgün katkılar tespit edilmeye çalışılacaktır. Okumaların amacı, küllî bir ilimler sistemi olarak klasik felsefeyi, özgün müfredatı aracılığıyla yeniden tahsîl etmektir.  

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.