E-Bülten Kaydı

Mesleki Kimliğin İnşası

Hoca: Nihat Erdoğmuş

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 23 Ekim – 11 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Meslek, bir insan için hayatını idame ettirmenin bir aracı olmanın yanında kendini ifade etmenin en önemli yollarından birisidir. Bu yüzden meşru, tatmin edici ve başarılı olacağımız bir mesleği icra etmek hayattaki en önemli arayışlarımız arasındadır. Bu arayışla beraber hayattaki başka sorumluluk alanlarımızı yeterli zamanı ayırabilmek ve temel rollerimiz arasında denge kurmak gibi meydan okumalarla karşı karşıya kalırız. Yaptığımız iş, işin meşruiyeti ve iş yapış biçimimiz bizim kim ve ne olduğumuzu yansıtmaktadır. İçinde bulunduğumuz sosyal yapı ve çevreyle etkileşim halinde mesleki kimlik şekillenir. Mesleki kimliğin oluşumuna etki eden süreç ve faktörler arasında, bireyin erken yetişme dönemleri, kişiliği, meslek seçimi süreci, yaşam evreleri, çalışma hayatında bulunduğu görevler ve bunlardan tatmin olma düzeyi öne çıkmaktadır. Meslek tatmini ve başarıda bu faktörlerin objektif olarak varlığı kadar, bireyin bunları nasıl algıladığı ve anlamlandırdığı da büyük ölçüde etkili olmaktadır. Bu açıdan mesleki kimlik bir sosyal inşa sürecidir. Bu atölyede nesnel ve öznel faktörler üzerinden mesleki kimliğinin nasıl inşa edildiği ve değiştiği üzerinde durulacaktır. Seçilmiş meslek alanlarından vakalarla konu derinleştirilecektir. Atölye hocasının haftalık çerçeveyi ortaya koyması sonrasında önceden hazırlık yapılan eser (makale veya kitap) katılımcı bir biçimde incelenecektir. Atölye sonrasında her öğrencinin ilgi duyduğu bir mesleği anlatan biyografi veya otobiyografiyi sistematik olarak analiz etmesi ve sunması beklenmektedir.

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş: Çalışma, Kariyer, Meslek

2. Hafta: Meslek seçimi: Kavramsal ve tarihsel gelişimi

3. Hafta: Mesleki örgütlenmesi olarak "Ahilik"

4. Hafta: Mesleki kimliğin inşası

5. Hafta: Mesleki kimliğin oluşumunu inceleme yöntemleri

6. Hafta: Seçilmiş meslek incelemesi -1

7. Hafta: Seçilmiş meslek incelemesi -2

8. Hafta: Mesleğin anlamı ve geleceği üzerine değerlendirmeler

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.