E-Bülten Kaydı

Medeniyet Perspektifleri

Hoca: Asena Demirer

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)

 

 

 

 

 

 

 

Medeniyet Perspektifleri başlığını taşıyan bu ders boyunca Norbert Elias’ın “Uygarlaşma Süreci I ve II”, Arnold Toynbee’nin “Tarih Bilinci” ve “Uygarlık Yargılanıyor” kitapları, Gumilev’in “Etnogenez: Halkların Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüşleri”, İbni Haldun’un “Mukaddime”si gibi klasikler çerçevesinde bir taraftan, tekil medeniyet kavramsallaştırmasından çoğul medeniyetler kavramsallaştırmasına geçişin izi sürülecek, diğer taraftan kültür ve medeniyet kavramlarının gelişimi ve bu kavramsallaştırmalara ilham veren olgu ve süreçlerin nasıl resmedildiğine odaklanılacaktır. Böylece katılımcıların ulus devletlerin yanı sıra medeniyetleri analiz birimi olarak ele alan yaklaşımlara aşina olmaları ve farklı medeniyet tanımlarından, kriterlerine ve medeniyetlerin ortaya çıkmasına sebep olan olgulardan gerileyiş ve çöküş süreçlerine kadar kuşatıcı bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

 

1. hafta

Giriş: medeniyet tanımları, kriterlerine ve ortaya çıkardığı ayrımlar

2. hafta

Norbert Elias “Uygarlaşma Süreci I ve II”

       3. hafta

Arnold Toynbee “Tarih Bilinci” ve “Uygarlık Yargılanıyor” kitapları

4. hafta

Arnold Toynbee “Tarih Bilinci” ve “Uygarlık Yargılanıyor” kitapları

5. hafta

Gumilev  “Etnogenez: Halkların Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüşleri”

6. hafta

Gumilev “Etnogenez: Halkların Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüşleri”

7. hafta

İbni Haldun “Mukaddime”

8. hafta

İbni Haldun “Mukaddime”

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.