E-Bülten Kaydı

Malik Bin Nebi Okumaları

Hoca: Ahmet Uysal

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00  / 22 Ekim 2014 - 10 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Temel düzeyde Arapça, Okuma Yoğun, Devam Zorunlu

20. Yüzyılın yetiştirdiği önemli Müslüman düşünürlerden birisi de Cezayirli düşünür Malik Bin Nebi’dir. Malik Bin Nebi, İslam Medeniyeti’nin ve dolayısıyla Müslüman toplumların gerilemesi ve tekrar canlanma yolları üzerinde ciddi fikir ve analizler ortaya koymuştur. Bu okuma grubunda ülkemizde Malik Bin Nebi’nin düşüncelerini daha iyi anlamak için eserleri metin analizi yoluyla açıklanacaktır. Okuma grubunun diğer ana hedefi ise, İmam-Hatip Liselerinde ve Arap Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde temel düzeyde öğrenilen Arapça’yı güncel olarak kullanılır hale getirmektir. Okumalar kapsamında sosyolojik bir bakışla kavramlar ve fikirler tartışılacaktır. Sonuç olarak bu okuma grubu, bir dil ve fikir çalışması ile sosyolojik metin analizi arasında bir sentez olmayı amaçlamaktadır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.